ฝธก./กพ.พล.พัฒนา ๔ ดำเนินการทดสอบขั้นที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลที่สมัครสอบคัดเลือก นายทหารประทานเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๐๖๓๐ ฝธก./กพ.พล.พัฒนา ๔ ดำเนินการทดสอบขั้นที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลที่สมัครสอบคัดเลือก นายทหารประทานเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ครูปกครอง โรงเรียนนายสิบทหารบก (อัตรา ร.อ.)

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.