พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ตามนโยบายการฝึกของ ทบ. พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันของกองทัพบก ณ หน่วยฝึกฯ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.