พัน.พัฒนา 4 จัดจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ณ สนามบินนานาชาติ เพื่อให้บริการและยกสัมภาระ แก่ประชาชน, นักท่องเที่ยว

ห้วง 30 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 เวลา 0800-1600 พล.พัฒนา 4/ศบภ.พล.พัฒนา 4 โดย พัน.พัฒนา 4 จัดจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ณ สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข. เพื่อให้บริการและยกสัมภาระ แก่ประชาชน, นักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.