ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔การปฏิบัติงาน ขุดลอกคลองห้วยละว้า

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ ๑.หน่วยฯ ได้สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ (รถโกยตักแขนยาว) ปฏิบัติงาน ขุดลอกคลองห้วยละว้า ม.๑ ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จว.ส.ข. ๑.๑งานขุดลอกแต่งลาดตั้งคันดิน ระยะ ๔๐ ม.…

พ.ท.วิสิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง ผบ.พัน.พัฒนา 4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการจัดการภัยพิบัติ

เมื่อ 16 ม.ค.61, 1300 พ.ท.วิสิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง ผบ.พัน.พัฒนา 4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลสำนักแต้ว ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอน รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงวัยของครอบครัวกำลังพลกองทัพบก

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.61 เวลา 0700 คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.พัฒนา 4 และสมาชิกแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงวัยของครอบครัวกำลังพลกองทัพบก โดยมี พ.อ.หญิง ชกามาศ ศุกระเศรณี อุปนายกและเลขานุการ…

พล.ต.จีรัชญ์  บุญชญา ร่วมพิธีส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล

เมื่อ 14 ม.ค.61,1030 พล.ต.จีรัชญ์  บุญชญา ร่วมพิธีส่งผู้เดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ห้วง 14 - 23 ม.ค.61 โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานณ อาคารอเนกประสงค์…