หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพลพัฒนาที่ 4 ดำเนินการฝึกเพื่อเตรียมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561

หน่วยฝึกทหารใหม่ ฯ ดำเนินการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561  ณ สนามฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา…

ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.พัน 402 มอบทุนผู้มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ 20 เม.ย.61 ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน สาขา ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 และคณะมอบเงินทุนยังชีพแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่พิการและทุพพลภาพ ของหน่วยจำนวน 3 คน …

พ.อ.กฤศ ศรีเดชาสินธุ์ ผบ.กรมพัฒนา 4 ลงพื้นที่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน อ.คลองหอยโข่ง

เมื่อ 19 เม.ย.61,1300 พ.อ.กฤศ  ศรีเดชาสินธุ์ ผบ.กรมพัฒนา 4 ลงพื้นที่สำรวจความเข้าใจของประชาชนต่อโครงการไทยนิยมยั่งยืน พื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พร้อมสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยในเรื่องต่าง ๆ 

กรมพัฒนา 4 พัฒนาวัดโคกเหรียง

เมื่อ 18 เม.ย.61 กรมพัฒนา 4 จัดกำลังพลพัฒนาวัดโคกเหรียง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยดำเนินการซ่อมแซมเสาอาคารที่ชำรุด และ ทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยม โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล…

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยม โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 จำนวน 3 เส้นทาง 1.เส้นทางสายบ้านโหล๊ะบ้า - มัสยิดบ้านโหล๊ะบ้า ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง…

ร้อย.คม.1 กอง สน. พล.พัฒนา 4 สำรวจบ่อบำบัดน้ำเสียพื้นที่ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

18 เม.ย.61 ร้อย.คม.1 ฯ เข้าสำรวจงานบ่อบำบัดน้ำเสียตื้นเขินภายในหมู่บ้านชวนชื่น ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พล.อ.กสิกร คีรีศรี ร่วมให้คำแนะนำเสนอแนะปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสีย