Browsing Category

ข่าว นขต.พล.พัฒนา 4

กรมพัฒนา4 พันพัฒนา4 ช.401 ช.402

พ.ท.วิสิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง ผบ.พัน.พัฒนา 4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการจัดการภัยพิบัติ

เมื่อ 16 ม.ค.61, 1300 พ.ท.วิสิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง ผบ.พัน.พัฒนา 4 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลสำนักแต้ว ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอน รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

พัน.พัฒนา 4 จัดจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ณ สนามบินนานาชาติ เพื่อให้บริการและยกสัมภาระ แก่ประชาชน,…

ห้วง 30 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 เวลา 0800-1600 พล.พัฒนา 4/ศบภ.พล.พัฒนา 4 โดย พัน.พัฒนา 4 จัดจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ณ สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข. เพื่อให้บริการและยกสัมภาระ แก่ประชาชน, นักท่องเที่ยว…

พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่…

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ในส่วนของ หน่วยฝึกฯ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ณ พื้นที่ตรวจสอบ ช.พัน.401…

กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 จัดกิจกรรมค่าย กศน.ร่วมใจ ใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12…

เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค.60 กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 จัดกิจกรรมค่าย กศน.ร่วมใจ ใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ให้กับ กศน.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นักศึกษา จำนวน 60 คน ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

พ.ท.ชัยพร เอี่ยมประเสริฐ ผบ.ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ ตรวจเยี่ยม…

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๐ พ.ท.ชัยพร เอี่ยมประเสริฐ ผบ.ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ ตรวจเยี่ยม หน่วยงานก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อำเเภอ จว.ส.ข. และพบปะผู้นำชุมชน ในพื้นที่ เพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน ในเส้นทางที่ ๒ ของโครงการ …

ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. เป็นชุดวิทยากร ให้การสนับสนุน…

ห้วงตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธ.ค.๖๐ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. เป็นชุดวิทยากร ให้การสนับสนุน ส่วนราชการในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดิน ตามกิจกรรมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคม และสวัสดิการ ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life)…