Browsing Category

ข่าว นขต.พล.พัฒนา 4

กรมพัฒนา4 พันพัฒนา4 ช.401 ช.402

ช.พัน.402 พัฒนาสาธารณะประโยชน์

เมื่อ 170830 เม.ย.61 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัด กพ.ร่วมพัฒนาวัดหนองปราง ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง ตามแผนพัฒนาสาธารณะประโยชน์ประจำสัปดาห์ของหน่วย

กรมพัฒนาที่ 4 ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ห้วงที่ 2

เมื่อ 17 เม.ย.61 กรมพัฒนา 4 เข้าพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมเข้มแข็ง ห้วงที่ 2 ในพื้นที่ 4 ตำบล ( ต.ทุ่งลาน ต.คลองหลา ต.คลองหอยโข่ง และ ต.โคกม่วง ) ของอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา และสอบถามปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินการห้วงที่ 1 

กองพันพัฒนาที่ 4 ตั้งจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์

พัน.พัฒนา 4 จัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ห้วงตั้งแต่วันที่ 11 - 16 เม.ย.61 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เดินทางในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์…

ผบ.กรมพัฒนา 4 ร่วมงาน”เส้นทางสายไหมทางทะเลสงขลาเมืองเก่า”

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.61 เวลา 1700 พ.อ.กฤศ ศรีเดชาสินธ์ุ ผบ.กรมพัฒนา 4 ร่วมงาน"เส้นทางสายไหมทางทะเลสงขลาเมืองเก่า" โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และในการนี้ พัน.พัฒนา 4 ได้สนับสนุนรถครัวสนามในการการแจกอาหาร( ข้าวไข่เจียว…

พ.อ.กฤษดา เรืองจุ้ย เสธ.กรมพัฒนา 4…

วันที่ 10 มี.ค.61 เวลา 1930 พ.อ.กฤษดา เรืองจุ้ย เสธ.กรมพัฒนา 4 ร่วมกับส่วนราชการเป็นประธานในพิธีเปิดงานคอนเสิร์ตอนุรักษ์ป่าผาดำกลุ่มอนุรักษ์ป่าผาดำ โดยมีประชาชนเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ณ อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

พ.ท.ชัยพร เอี่ยมประเสริฐ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน…

เมื่อ 7 มี.ค.61 พ.ท.ชัยพร เอี่ยมประเสริฐ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบาย รัฐบาล และคสช. ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเน้นย้ำในเรื่องการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง