Browsing Category

กรมพัฒนา4

ศบภ.พล.พัฒนา 4 โดย กรม.พัฒนา 4…

เมื่อ 1 ธ.ค. 60 0830 ศบภ.พล.พัฒนา 4 โดย กรม.พัฒนา 4 ออกชุดช่วยเหลือประชาชนในการให้การสนับสนุนเรือเพื่อรับส่งประชาชนสัญจรในพื้นที่ บริเวณพื้นที่ ม.1 บ.ทุ่งต้นขาม ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข.

พ.อ.กฤษดา เรืองจุ้ย เสธ.กรมพัฒนา ๔ ตรวจพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย มีผลให้คอสะพาน บริเวณ ม.5 ต.ทุ่งลาน…

เมื่อ 27 พ.ย.60 เวลา 1400 พ.อ.กฤษดา เรืองจุ้ย เสธ.กรมพัฒนา ๔ ตรวจพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัย มีผลให้คอสะพาน บริเวณ ม.5 ต.ทุ่งลาน เสียหาย โดยมีคณะผู้นำในพื้นที่และ จนท.กองงานช่าง เทศบาลตำบลทุ่งลาน…

กรมพัฒนา 4 รายงานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ดั้งนี้ มื่อ 26 พ.ย.60 เวลา 1830…

กรมพัฒนา 4 ขอรายงานการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ดั้งนี้ มื่อ 26 พ.ย.60 เวลา 1830 ชุดช่วยเหลือประชาชน ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข. โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือดังนี้ 1.พื้นที่ วัดโคกเหรียง…

พล.พัฒนา ๔ สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

พล.พัฒนา ๔ สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ ศบภ.ช.พัน.๔๐๒ รับผิดชอบพื้นที่ จ.พัทลุง สถานการณ์ปัจจุบัน ท้องฟ้ามีเมฆทั่วไป ฝนตกครอบคลุมทุกพื้นที่ สถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๗ อำเภอดังนี้ ๑ อำเภอควนขนุน จำนวน ๑๒ ตำบล ๒ อำเภอศรีบรรพต จำนวน…

กรมพัฒนาที่ ๔ ขอสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐

กรมพัฒนาที่ ๔ ขอสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐ ๑.การปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ร้อย.บก.กรมพัฒนา ๔ ปรับปรุงเศรษฐกิจพอเพียงในความรับผิดชอบ ๒.การดูแลสวัสดิการกำลังพล - นำกำลังพลร่วมออกกำลังกาย ในเวลา ๑๕๓๐ ของทุกวัน…