Browsing Category

ช.401

พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่…

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ในส่วนของ หน่วยฝึกฯ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ณ พื้นที่ตรวจสอบ ช.พัน.401…

ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. เป็นชุดวิทยากร ให้การสนับสนุน…

ห้วงตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธ.ค.๖๐ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. เป็นชุดวิทยากร ให้การสนับสนุน ส่วนราชการในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดิน ตามกิจกรรมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคม และสวัสดิการ ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life)…

ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. และยานพาหนะ ร่วมกับส่วนราชการ ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช…

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๐ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. และยานพาหนะ ร่วมกับส่วนราชการ ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช และผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ ณ ทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จว.พ.ท.…

จัด กพ. เข้าร่วมกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 5 ธ.ค.60 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัด กพ. เข้าร่วมกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ…

ค่ายอภัยบริรักษ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

5 ธ.ค.60, 0700 ค่ายอภัยบริรักษ์ (ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4, ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4) จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ด้วยการทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน แด่พระภิษุกสงฆ์…

ศบภ.ช.พัน.402 ช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของ และการเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วม

30 พ.ย.60, 1200 ศบภ.ช.พัน.402 ช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของ และการเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วม ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จว.พัทลุง