Browsing Category

ช.401

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดผู้แทนหน่วยร่วมเป็นวิทยากรทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม…

เมื่อ 2 มี.ค.61 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 จัดผู้แทนหน่วยร่วมเป็นวิทยากรทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ ให้การสนับสนุนครูฝึก/วิทยากร และสถานที่ ในการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของ…

เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ ให้การสนับสนุนครูฝึก/วิทยากร และสถานที่ ในการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของ ลูกเสือ - เนตรนารี รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.เมือง จว.พ.ท. ณ แหล่งสมาคมค่ายอภัยบริรักษ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๙๓…

คุณพาลินี นาควานิช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4 และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา…

เมื่อ 25 ม.ค.61 เวลา 1045 คุณพาลินี นาควานิช ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4 และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ช.พัน.402 และ ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ช.พัน.401 โดยมี คุณ ณิชย์กานต์ ศรีเดชาสินธ์ุ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา กรมพัฒนา 4…

พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่…

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ในส่วนของ หน่วยฝึกฯ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ณ พื้นที่ตรวจสอบ ช.พัน.401…

ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. เป็นชุดวิทยากร ให้การสนับสนุน…

ห้วงตั้งแต่วันที่ ๑๘ ? ๒๐ ธ.ค.๖๐ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. เป็นชุดวิทยากร ให้การสนับสนุน ส่วนราชการในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณค่าแผ่นดิน ตามกิจกรรมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคม และสวัสดิการ ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life)…

ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. และยานพาหนะ ร่วมกับส่วนราชการ ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช…

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๐ ช.พัน.๔๐๑ พล.พัฒนา ๔ จัด กพ. และยานพาหนะ ร่วมกับส่วนราชการ ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช และผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ ณ ทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จว.พ.ท.…