Browsing Category

ช.402

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4…

เมื่อ 6 มี.ค.61 พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ออกตรวจเยี่ยมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่ ม.3 ต.นาปะขอ และ ม.1 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จว.พ.ท.

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

เมื่อ 5 มี.ค.61 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ลงพื้นที่ อ.เขาชัยสน , อ.ปากพะยูน และ อ.บางแก้ว จว.พ.ท.

.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ…

เมื่อ 5 มี.ค.61 0800 พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 ณ บริเวณตลาดเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

เมื่อ 4 มี.ค.61 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ลงพื้นที่ ต.ท่ามะเดื่อ และ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จว.พ.ท.

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

เมื่อ 2 มี.ค.61 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ ลงพื้นที่ อ.กงหรา จว.พ.ท.

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ดำเนินการฝึกค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พักแรม ค่ายลูกเสือ ร.ร.คลองแดนวิทยา…

ห้วงวันที่ 7-9 ก.พ.61 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ดำเนินการฝึกค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พักแรม ค่ายลูกเสือ ร.ร.คลองแดนวิทยา และกลุ่มบางแก้ว ยอด 265 คน ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4