Browsing Category

ช.402

กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 จัดกิจกรรมค่าย กศน.ร่วมใจ ใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12…

เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค.60 กองพันทหารช่างที่ 402 กองพลพัฒนาที่ 4 จัดกิจกรรมค่าย กศน.ร่วมใจ ใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ให้กับ กศน.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง นักศึกษา จำนวน 60 คน ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4

พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบ…

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ตามนโยบายการฝึกของ ทบ. พ.ศ.2560-2564…

พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60

เมื่อ 12 ธ.ค.60, 1600 พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ณ สนามฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่และครูฝึก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศบภ..ช.พัน.402 จัด กพ.ช่วยเหลือประชาชนแจกถุงยังชีพ ในพื้นที่ ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จว.พัทลุง

ศบภ..ช.พัน.402 5 ธ.ค.60 จัด กพ.ช่วยเหลือประชาชนแจกถุงยังชีพ ในพื้นที่ ม.4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จว.พัทลุง จำนวน 150 หลังคาเรือน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ช.พัน.402 จัดชุดช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ ต.ลำสินธ์ และ อ.กงหรา

ช.พัน.402 5 ธ.ค.60 เมื่อเวลา 0200 ชุดช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ ต.ลำสินธ์ และ อ.กงหรา เดินทางกลับถึงหน่วยเรียบร้อยเนื่องจากน้ำลดสถาณการณ์เข้าสู่สภาวะปกติได้ช่วยอพยพประชาชน จำนวน 2 ราย

ศบภ.ช.พัน.402 ดกำลังพลร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต11 สุราษฎร์ธานีและ อบต.เกาะหมาก

5 ธ.ค.60 ศบภ.ช.พัน.402(ช.พัน.401 พล.พัฒนา4,ช.พัน.402 พล.พัฒนา4) จัดกำลังพลร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต11 สุราษฎร์ธานีและ อบต.เกาะหมาก ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จว.พัทลุง