Browsing Category

พันพัฒนา4

พัน.พัฒนา4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่…

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 เวลา 1400 พัน.พัฒนา4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโคลงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.6 บ.บางกม ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 135 คน…

พัน.พัฒนา 4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่…

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 เวลา 1400 พัน.พัฒนา 4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ ศาลาบ้านกำนัน ม.3 บ.ตลาดปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 157 คน…

พัน.พัฒนา 4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ…

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 เวลา 1300 พัน.พัฒนา 4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ม.3 บ.ท่าข่อย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข.มีผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน

พัน.พัฒนา 4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม…

เมื่อ 6 มี.ค.61 พัน.พัฒนา 4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดังนี้ 1. ม.1 บ.พังลาตก ต.พังลา อ.สะเดา จว.ส.ข. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 101 คน 2. ม.2 บ.พังลาออก…

พัน.พัฒนา 4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ…

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 1430 พัน.พัฒนา 4 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลสำนักขามหลังเก่า บ้านสำนักขาม หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักขาม อ.สะเดา…

ผบ.พัน.พัฒนา 4 ได้ตรวจความพร้อม ถปภ.ของ พัน.ถปภ. และ ช.พัน.401,402 พร้อมปฏิบัติ ถปภ.

เมื่อ 5 มี.ค.61,1300 ผบ.พัน.พัฒนา 4 ได้ตรวจความพร้อม ถปภ.ของ พัน.ถปภ. และ ช.พัน.401,402 พร้อมปฏิบัติ ถปภ. และเคลื่อนย้ายหน้วยเข้าพื้นที่ เมือ 1330