Browsing Category

ข่าว นขต.บก.พลพัฒนา 4

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ทบ. ณ ค่ายรัตนพล

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ทบ. ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ประจำวันที่ 21 ม.ค.61 ผลการปฎิบัติดังนี้ - 1.งานซ่อมปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง - งานขุดสระ ถมสนาม และปูลูกรัง เกรด บด อัด…

ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะของกำลังพลเพื่อตรวจหาสารเสพติดตามนโยบายค่ายทหารสีขาว

เมื่อ 17 ม.ค.61 เวลา 0800 พล.พัฒนา 4 ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะของกำลังพลเพื่อตรวจหาสารเสพติดตามนโยบายค่ายทหารสีขาว ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔การปฏิบัติงาน ขุดลอกคลองห้วยละว้า

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ ๑.หน่วยฯ ได้สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ (รถโกยตักแขนยาว) ปฏิบัติงาน ขุดลอกคลองห้วยละว้า ม.๑ ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จว.ส.ข. ๑.๑งานขุดลอกแต่งลาดตั้งคันดิน ระยะ ๔๐ ม.…

ฝธก./กพ.พล.พัฒนา ๔ ดำเนินการทดสอบขั้นที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลที่สมัครสอบคัดเลือก…

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๐๖๓๐ ฝธก./กพ.พล.พัฒนา ๔ ดำเนินการทดสอบขั้นที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กำลังพลที่สมัครสอบคัดเลือก นายทหารประทานเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ในตำแหน่ง ครูปกครอง โรงเรียนนายสิบทหารบก (อัตรา ร.อ.)

พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่…

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ในส่วนของ หน่วยฝึกฯ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ณ พื้นที่ตรวจสอบ ช.พัน.401…

พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบ…

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ตามนโยบายการฝึกของ ทบ. พ.ศ.2560-2564…