Browsing Category

ฝ่ายกิจการพลเรือน

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับกำลังพลเกี่ยวกับโรคไข้กาฬหลังแอ่น โดยมีวิทยากรจาก ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์…

เมื่อ 19 ธ.ค.60 เวลา 1000 พล.พัฒนา 4 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับกำลังพลเกี่ยวกับโรคไข้กาฬหลังแอ่น โดยมีวิทยากรจาก ร.พ.ค่ายเสนาณรงค์ บรรยายให้ความรู้ ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

เมื่อ 17 ธ.ค 60 กำลังพลและครอบครัวของหน่วย นขต.พล.พัฒนา 4 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำครก

เมื่อ 17 ธ.ค 60 เวลา 1330 พ.อ.วิริยะ รุจิวณิิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวของหน่วย นขต.พล.พัฒนา 4 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พ.อ.สมชาย โปณะทอง หน.คณะทำงานฯ ที่ 2 จ.ปัตตานี เป็นประธาน ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำครก ต.คูหา…

ร่วมจัดกิจกรรมการมอบสิ่งอุปโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับเด็กที่มีความพิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 1030 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 มอบหมายให้ พ.อ.กฤษดา เรืองจุ้ย  เสธ.กรม.พัฒนา 4 ร่วมจัดกิจกรรมการมอบสิ่งอุปโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับเด็กที่มีความพิการทางสายตา เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

ร่วมงานนิทรรศการเดินตามรอยพ่อเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ…

เมื่อ 4 ธ.ค.60, 1345 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยคุณ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทบ.สาขา พล.พัฒนา 4 นำกำลังพลและสมาชิกแม่บ้านร่วมงานนิทรรศการเดินตามรอยพ่อเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ…

เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวน 2 คนและบุพการีของกำลังพลที่ทุพพลภาพจำนวน 1…

เมื่อ 4 ธ.ค.60, 0900 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยคุณ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทบ.สาขา พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวน 2 คนและบุพการีของกำลังพลที่ทุพพลภาพจำนวน 1…