Browsing Category

ฝ่ายกิจการพลเรือน

เมื่อ 17 ธ.ค 60 กำลังพลและครอบครัวของหน่วย นขต.พล.พัฒนา 4 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำครก

เมื่อ 17 ธ.ค 60 เวลา 1330 พ.อ.วิริยะ รุจิวณิิชย์กุล รอง เสธ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวของหน่วย นขต.พล.พัฒนา 4 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พ.อ.สมชาย โปณะทอง หน.คณะทำงานฯ ที่ 2 จ.ปัตตานี เป็นประธาน ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำครก ต.คูหา…

ร่วมจัดกิจกรรมการมอบสิ่งอุปโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับเด็กที่มีความพิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 1030 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 มอบหมายให้ พ.อ.กฤษดา เรืองจุ้ย? เสธ.กรม.พัฒนา 4 ร่วมจัดกิจกรรมการมอบสิ่งอุปโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับเด็กที่มีความพิการทางสายตา เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

เมื่อ 4 ธ.ค.60, 1345 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยคุณ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทบ.สาขา พล.พัฒนา 4 นำกำลังพลและสมาชิกแม่บ้านร่วมงานนิทรรศการเดินตามรอยพ่อเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ…

เมื่อ 4 ธ.ค.60, 0900 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 พร้อมด้วยคุณ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทบ.สาขา พล.พัฒนา 4 ตรวจเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวน 2 คนและบุพการีของกำลังพลที่ทุพพลภาพจำนวน 1…

คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.พัฒนา ๔

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ คุณวิภาวัลย์ ภู่ริยะพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา พล.พัฒนา ๔ เข้าร่วมประชุมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บก.ทภ.๔ โดยมี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔ เป็นประธานการประชุม

พ.ต.ศุภฤกษ์ ชื่นจิต รรก.หน.ฝกร.พล.พัฒนา ๔ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า

เมื่อ ๘ พ.ย.๖๐, ๐๘๓๐ พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา ๔ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ศุภฤกษ์ ชื่นจิต รรก.หน.ฝกร.พล.พัฒนา ๔ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับภาคประชาชนภายในพื้นที่ ณ กองบิน ๕๖ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา…