Browsing Category

ร้อยเครื่องมือ

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔การปฏิบัติงาน ขุดลอกคลองห้วยละว้า

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ ๑.หน่วยฯ ได้สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ (รถโกยตักแขนยาว) ปฏิบัติงาน ขุดลอกคลองห้วยละว้า ม.๑ ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จว.ส.ข. ๑.๑งานขุดลอกแต่งลาดตั้งคันดิน ระยะ ๔๐ ม.…

สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ (รถปั่นจั่น) ดำเนินการเคลื่อนย้ายอัญเชิญพระรูปหลวงปู่ทวดประดิษฐาน ณ…

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔ การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๐ ดังนี้ -หน่วยฯ ได้สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ (รถปั่นจั่น) ดำเนินการเคลื่อนย้ายอัญเชิญพระรูปหลวงปู่ทวดประดิษฐาน ณ ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔ ขอรายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐ ดังนี้

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔ ขอรายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐ ดังนี้ ๑.หน่วยฯ ได้สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงานถมดินปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างโบสถ์ และขุดสระน้ำ ณ วัดท่าข้าม ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จว.ส.ข.…

สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงานถมดินปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างโบสถ์ และขุดสระน้ำ

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔ ได้สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงานถมดินปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างโบสถ์ และขุดสระน้ำ ณ วัดท่าข้าม ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จว.ส.ข.