Browsing Category

ร้อยเครื่องมือ

สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงานถมดินปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างโบสถ์ และขุดสระน้ำ

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔?ได้สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติงานถมดินปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างโบสถ์ และขุดสระน้ำ ณ วัดท่าข้าม ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จว.ส.ข.