การปฏิบัติงาน กองพลพัฒนาที่ 4

ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า (คลองหอยโข่ง)

1 of 3

ข่าว นขต.พล.พัฒนา 4

ประกาศ/รับสมัคร

กองพันพัฒนาที่ 4

กองพันทหารช่างที่ 401

ช.พัน.401/402 ร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง บ้านคลองสระ…

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ,ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 และ ช.พัน.5 พล.ร.5 สนับสนุนกำลังพลร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ต.คลองสระ…

การฝึกทหารใหม่

หน่วยเฉพาะกิจทหารช่าง กองทัพภาคที่ 4