พระแม่เมรี

 

? ? ? ? ? ? ? ?นับแต่โบราณเล่าขานกันมาว่า? ดินแดนที่เป็นพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง? จังหวัดสงขลา เคยเป็น เมืองโบราณ? ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ ?เขาวังชิง?? มีการขุดพบลูกปัด ซึ่งเป็นเครื่องประดับของคนโบราณรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ ประเภท หม้อ?ไห?ถ้วยชาม ??นอกจากนั้นยังพบฟอสซิล? ที่เป็นเปลือกหอยบริเวณเขาวังชิงด้วย?สันนิษฐานว่า? มีน้ำล้อมรอบเขาวังชิง?ชาวบ้านเชื่อถือศรัทธา?นำเปลือกหอยมาแช่น้ำกินแก้โรค ?หรือ เมื่อมีก้างปลาติดคอ
มีเรื่องเล่าถึงนิทานพื้นบ้าน เรื่อง ?พระรถ เมรี?? ซึ่งหนังตลุงนำมาแสดงสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย? ประกอบกับลักษณะพื้นที่ในอำเภอคลองหอยโข่ง? โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งค่ายรัตนพล ?และบริเวณใกล้เคียง? มีต้นยูงขึ้นเป็นจำนวนมาก? ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า ?ทุ่งยูง?
ลักษณะของต้นยูง? เมื่อต้นแก่อายุมากจะมีกิ่งคดเคี้ยวคล้ายรากไม้คล้ายๆกับเรื่อง
พระรถเมรีตอนที่พระรถหนีนางเมรีได้ปลูกต้นไม้เอาปลายลง และพระรถได้ทิ้งผงวิเศษทำให้เป็นทะเล? ซึ่งสอดคล้องกับการพบฟอสซิลที่เป็นเปลือกหอย ดังกล่าวข้างต้น ??นอกจากนั้นในบริเวณพื้นที่ทุ่งยูง? ยังมีปลวกเล็ก ๆ สีดำ? ชาวบ้านเรียกกันว่า? ?ขวากดักนางเมรี?? ซึ่งหมายถึงขวากที่พระรถใช้ดักนางเมรีตอนไล่ตามพระรถ