กรมพัฒนาที่ 4 ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ห้วงที่ 2

เมื่อ 17 เม.ย.61 กรมพัฒนา 4 เข้าพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมเข้มแข็ง ห้วงที่ 2 ในพื้นที่ 4 ตำบล ( ต.ทุ่งลาน ต.คลองหลา ต.คลองหอยโข่ง และ ต.โคกม่วง ) ของอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลา และสอบถามปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินการห้วงที่ 1 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.