พ.อ.กฤศ ศรีเดชาสินธุ์ ผบ.กรมพัฒนา 4 ลงพื้นที่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน อ.คลองหอยโข่ง

เมื่อ 19 เม.ย.61,1300 พ.อ.กฤศ  ศรีเดชาสินธุ์ ผบ.กรมพัฒนา 4 ลงพื้นที่สำรวจความเข้าใจของประชาชนต่อโครงการไทยนิยมยั่งยืน พื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พร้อมสอบถามสภาพความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยในเรื่องต่าง ๆ 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.