หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพลพัฒนาที่ 4 ดำเนินการฝึกเพื่อเตรียมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561

หน่วยฝึกทหารใหม่ ฯ ดำเนินการฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกองประจำการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561  ณ สนามฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความสามารถในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะทางทหาร..พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนต่อไปได้

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.