ช.พัน.401 และ ช.พัน.402 จัดกำลังพลคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พื้นที่ จ.พัทลุง เวทีที่ 3

เมื่อ 23 เม.ย.61 ช.พัน.401 และ ช.พัน.402 จัดกำลังพลคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พื้นที่ จ.พัทลุง เวทีที่ 3 ปรับเปลี่ยนแนวคิด น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดในพื้นที่ จ.พัทลุง ประมาณ 1,000 คน

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.