พัน.พัฒนา 4 ฝึกอบรมวิชาชีพทหารก่อนปลดประจำการ

เมื่อ 23 เม.ย.61 เวลา 1000 พัน.พัฒนา 4 จัดอบรมวิชาชีพทหารก่อนปลดประจำการ เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะพันธุ์ต้นกล้า โดยใช้วิธีการตามธรรมชาติ เพื่อให้กำลังพลทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการสามารถประกอบอาชีพได้หลังจากที่ปลดประจำการ   ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.