ช.พัน.401 จัด กพ. และยานพาหนะ ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อ 24 เม.ย.61 ช.พัน.401 จัด กพ. และยานพาหนะ ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ดำเนินการร่วมปฏิบัติงานในรูปแบบประชารัฐกับส่วนราชการในพื้นที่ เข้าปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ณ ม.4 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.