พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 ประดับยศให้กับกำลังพลที่เลื่อนฐานะสูงขึ้น

เมื่อ 24 เม.ย.61 เวลา 0900 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 ประดับยศให้กับกำลังพลที่เลื่อนฐานะสูงขึ้นพร้อมให้โอวาทแนวทางในการปฏิบัติงานใจความว่า                                                                        ” เมื่อเลื่อนฐานะสูงขึ้นต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้น การทำงานต้องมากขึ้นตามฐานะชั้นยศที่สูงขึ้น “

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.