คณะกรรมการตรวจประเมินการเตรียมการฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ได้ดำเนินการตรวจการเตรียมการของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/61

เมื่อ 26 เม.ย.61 คณะกรรมการตรวจประเมินการเตรียมการฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ได้ดำเนินการตรวจการเตรียมการของหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ของ นขต.พล.พัฒนา 4 ในด้านกายภาพและด้านความรู้ ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ และค่ายรัตนพล เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของชุดครูฝึก ในการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.