บรรยากาศการพบญาติทหารใหม่ พล.พัฒนา 4

ภาพบรรยายการการเยี่ยมญาติของหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล บรรยากาศเติมไปด้วยความสุข และน้ำตาของความปลื้มปิติ ของทั้งตัวพลทหารเอง และ ของญาติพี่น้อง ที่มาเยี่ยมในวันดังกล่าว ซึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่ มีนโยบายในการเข้าเยี่ยมในวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 0900 เป็นต้นไป โดยขอให้ผู้ที่มาเยี่ยมเตรียมบัตรประชาชนของตนเองมาด้วย เพื่อให้สะดวกในการเข้า – ออก หน่วยครับ ขอบคุณครับ

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.