พล.ต.จีรัชญ์​ บุญชญา​ ผบ.พล.พัฒนา​ 4 พบปะและให้นโยบายกับหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ผลัดที่ 1/2561

เมื่อ18 พ.ค.61เวลา 1000
พล.ต.จีรัชญ์​ บุญชญา​
ผบ.พล.พัฒนา​ 4 พบปะและให้นโยบายกับหน่วยฝึกทหารใหม่ พล.พัฒนา 4 ผลัดที่ 1/2561โดยให้โอวาทในการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นทหารมีโอกาสรับใช้ชาติ นโยบายสมาร์ทแมน ต้องเป็นทหารอาชีพ มีจิตใจกล้าหาญเสียสละในการทำความดี มีครอบครัวที่อบอุ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และได้เน้นย้ำชุดครูฝึกในการปฎิบัติตามนโยบายการฝึกทหารใหม่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นโดยดูแลทหารใหม่เสมือนคนในครอบครัว ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.