พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 รับมอบสับปะรด จากเกษตรกร ที่รับซื้อตามโครงการ กองทัพบกช่วยประชาชน “ไทยช่วยไทย”

เมื่อ 1 มิ.ย.61 เวลา 0900 พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 รับมอบสับปะรด จากเกษตรกร ที่รับซื้อตามโครงการ กองทัพบกช่วยประชาชน “ไทยช่วยไทย” โดย พล.พัฒนา 4 เพื่อช่วยเหลือปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และได้มอบให้กับหน่วยต่าง ๆ ตลอดจนกำลังพลและครอบครัวได้รับประทาน…..

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.