พล.พัฒนา​ 4​ ได้นำกำลังพลและครอบครัวเข้าเยี่ยมชมสวนไผ่ขวัญใจ เพื่อให้เป็นสวัสดิการให้ครอบครัวกำลังพลได้เที่ยวพักผ่อน และเพื่อศึกษาตัวอย่างในการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.61 เวลา 0930
พล.พัฒนา​ 4​ ได้นำกำลังพลและครอบครัวเข้าเยี่ยมชมสวนไผ่ขวัญใจ เพื่อให้เป็นสวัสดิการให้ครอบครัวกำลังพลได้เที่ยวพักผ่อน และเพื่อศึกษาตัวอย่างในการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนไผ่ขวัญใจ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.