พล.ต. จีรัชญ์​ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา​ 4​ มอบอุปกรณ์สำนักงานให้กับฝ่ายอำนวยการ บก.พล.พัฒนา 4 และกองร้อย นขต.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61 เวลา 1000
พล.ต. จีรัชญ์​ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา​ 4​ มอบอุปกรณ์สำนักงานให้กับฝ่ายอำนวยการ บก.พล.พัฒนา 4 และกองร้อย นขต. ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (printer ) รวมจำนวน 14 ชุด เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถตอบสนองภารกิจของหน่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งได้มอบเสื้อยืดคอปกสีเหลืองให้กับกำลังพลได้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ณ บก.พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.