พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา​ 4 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ, กำลังพล/ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงเจ้าแม่เมรีและทวดรัด (9 เดือน 9)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561, 08.09 น. พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา​ 4 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ, กำลังพล/ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงเจ้าแม่เมรีและทวดรัด เนื่องในงาน “ชาวคลองหอยโข่ง ร่วมจรรโลงวัฒนธรรม นำเที่ยววิถีไทย พร้อมใจสักการะ แม่เมรีทวดรัด” ณ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.