ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้ทำการสนับสนุนสถานที่ และชุดวิทยากร ครูฝึก ในการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันที่ 3 – 5 ต.ค.61 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้ทำการสนับสนุนสถานที่ และชุดวิทยากร ครูฝึก ให้กับ รร.สุขสวัสดิ์วิทยา อ.ทุ่งใหญ่ จว.น.ศ. ในการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 122 คน

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.