พล.พัฒนา 4 ได้เร่งจัดชุดติดตาม/ตรวจสอบสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชม.

#กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

พล.พัฒนา 4 ได้จัดชุดติดตามสถานการณ์ลงพื้นที่​ บูรณาการเฝ้าระวัง และติดตามสถาณการณ์ร่วมกับส่วนราชการ, ท้องถิ่น, เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ฯลฯ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่รับผิดชอบและระดับน้ำในจุดที่เกิดภัยพิบัติซ้ำซาก อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. สรุปสถานการณ์ ดังนี้
1.ศบภ.พล.พัฒนา​ 4​ ​
1.1 กรม.พัฒนา​4​ เข้าตรวจสอบสถานการณ์​น้ำ ในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
– สถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่ ..มีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อย
-​ ระดับน้ำในพื้นที่ ..อยู่ในระดับปกติ

1.2​ พัน.พัฒนา​ 4​ เข้าตรวจสอบสถานการณ์​น้ำ ในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา
– สถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่  …มีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อย
-​ ระดับน้ำในพื้นที่ ..มีน้ำเพิ่มขี้นเข้าในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่โดยร่วมกับอพปร.ตำบลสำนักแต้วร่วมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

2. ศบภ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4​
2.1 ช.พัน.401​ พล.พัฒนา​4​ เข้าตรวจสอบสถานการณ์​น้ำพื้นที่ จ.พัทลุง
– สถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่  …มีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อย
-​ ระดับน้ำในพื้นที่  …อยู่ในระดับปกติ

2.2 ช.พัน.402​ พล.พัฒนา​ 4 เข้าตรวจสอบสถานการณ์​น้ำพื้นที่ จ.พัทลุง
– สถานการณ์น้ำฝนในพื้นที่ …มีฝนตกในพื้นที่เล็กน้อย
-​ ระดับน้ำในพื้นที่  …อยู่ในระดับปกติ

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.