พัน.พัฒนา 4 จัดผู้ฝึกทหารใหม่เข้ารับการฝึกท่าพระราชทาน ของผู้ฝึกทหารใหม่ ทภ.4

พัน.พัฒนา ๔ จัดผู้ฝึกทหารใหม่เข้ารับการฝึกท่าพระราชทาน ของผู้ฝึกทหารใหม่ ทภ.๔ ณ ร.๑๕ พัน ๒ โดยชุดครูฝึก ฉก.ทม.๙๐๔ รพศ.๓ รอ. ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ต.ค.๖๑

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.