พ.อ.กฤศ ศรีเดชาสินธุ์ ผบ.กรมพัฒนา 4 มอบกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรข้าราชการ กรมพัฒนาที่ 4

เมื่อ ๕ ต.ค.๖๑ พ.อ.กฤศ ศรีเดชาสินธุ์ ผบ.กรมพัฒนา ๔ มอบกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรข้าราชการ กรมพัฒนาที่ ๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ณ บก.กรมพัฒนา ๔ ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.