การเพาะเห็ดนางฟ้า ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อ.คลองหอยโข่ง

ร้อย.คม.๑ กอง สน.พล.พัฒนา ๔ ได้ดำเนินการโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับหน่วยและกำลังพล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลการปฎิบัติ …สามารถเก็บผลผลิตและจำหน่ายได้

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.