ช.พัน.402 พล.พัฒนา ได้ทำการสนับสนุนสถานที่ และชุดวิทยากร ครูฝึก ให้กับ รร.วรนารีเฉลิม อ.เมือง จว.ส.ข. ในการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อ 7 – 9 ต.ค.61 ช.พัน.402 พล.พัฒนา ได้ทำการสนับสนุนสถานที่ และชุดวิทยากร ครูฝึก ให้กับ รร.วรนารีเฉลิม อ.เมือง จว.ส.ข. ในการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.