ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค – บริโภค ให้กับครอบครัวที่พิการทาง โดยเป็นผู้มีรายได้น้อย/ด้อยโอกาส ตามโครงการ ”คนไทยไม่ทิ้งกัน”

#กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61  พ.ท.ชัยพร เอี่ยมประเสริฐ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค – บริโภค ให้กับครอบครัว น.ส.น้อย ใจดำ และบุตรอีก 2 คน ที่พิการทางด้านสมอง โดยเป็นผู้มีรายได้น้อย/ด้อยโอกาส ตามโครงการ”คนไทยไม่ทิ้งกัน” ณ บ้านเลขเลขที่ 319 ม.10 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.