ช.พัน 402 พลพัฒนา 4 ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 3 กลุ่มอาชีพ ทอผ้า ปักผ้า และกลุ่มแปรรูปกระจูด พร้อมงานด้านเอกสาร ไปยังศูนย์ศิลปาชีพ บ้านเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อ 11 ต.ค.61  ช.พัน 402 พลพัฒนา 4 โดยชุดประสานงานบ้านเนินธัมมัง และชุดประสานงานบ้านตรอกแค ได้เก็บรวบรวม ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก 3 กลุ่มอาชีพ ทอผ้าปักผ้า และกลุ่มแปรรูปกระจูด พร้อมงานด้านเอกสาร ดำเนินการจัดส่งไปยังศูนย์ศิลปาชีพ บ.เกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.