ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลชุดช่างก่อสร้าง ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง โครงการวันสังคมสงเคราะห์จังหวัดพัทลุง “พลังจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย” ปี 2562 เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย

เมื่อวันที่  27 ต.ค.61 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 จัดกำลังพลชุดช่างก่อสร้าง ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในโครงการวันสังคมสงเคราะห์จังหวัดพัทลุง “พลังจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย” ปี 2562 โดยการสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส นางสาหระ ชัยสงคราม เลขที่ 183 ม.5 ต.ครองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.