พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศกำลังพลปฎิบัติงานราชการสนาม ประจำปี​งบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 08.30 น.
พล.ต.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.พล.พัฒนา 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศกำลังพลปฎิบัติงานราชการสนาม/ช่วยราชการต่างหน่วย ประจำปี​งบประมาณ 2562 เพื่อให้กำลังพลของหน่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ จชต., หลักปฏิบัติในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมกำลังพลก่อนออกปฏิบัติงาน ณ ห้องอบรมขุนพลแก้ว ร้อย.บก.พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.