ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ร้อย.2 ศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ อ.ศรีนครินทร์ ดำเนินการพบปะประชาชน ต.ชุมพล

เมื่อ 1 พ.ย.61  ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4   เข้าดำเนินการพบปะประชาชนศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบปัญหานำไปสู่การบูรณาการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาล ตามพื้นที่ต่างๆที่รับผิดชอบ ดังนี้

** บก.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4  เศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

** ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ร้อย.1 ศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

** ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ร้อย 2 ศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

 

**  ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ร้อย 3 ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.เมือง จ.พัทลุง

** ร้อย.บก.และ บร.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ศูนย์ดำรงค์ธรรมเคลื่อนที่ อ.ควนขนุน

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.