ผบ.พัน.พัฒนา 4 ได้พบปะให้กำลังใจ และชี้แจง ทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 4

เมื่อ 3 พ.ย. 61 เวลา 19.00 น.

พ.ท.วัชรพงษ์ ก้านลำภู ผบ.พัน.พัฒนา 4 ได้พบปะชี้แจงกำลังพลทหารกองประจำการ (ทหารใหม่) ผลัดที่ 2/61 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วย, สิทธิ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินสวัสดิการต่างๆ, เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และให้กำลังพลได้เขียนข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ปัญหาภายในหน่วย อีกทั้งได้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.พัฒนา 4  ค่ายรัตพล  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.