กิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.402ฯ ค่ายอภัยบริรักษ์

เมื่อ วันที่ 11 พ.ย. 61

หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน 402 พล.พัฒนา 4 เปิดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61  ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4  ค่ายอภัยบริรักษ์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
– นายทหารฝ่ายยุทธการและการข่าว ได้กล่าวต้อนรับญาติทหารใหม่และเปิดพิธีเยี่ยมญาติทหารใหม่
– สาธิตการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นมือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน
– สาธิตการฝึกท่ากายบริหารตามแบบฝึกพระราชทาน
– สาธิตแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคลมร้อน
– พิธีการเยี่ยมญาติทหารใหม่

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.