พล.พัฒนา 4 เชิญร่วมปั่น!! กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและมอบอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆ ณ รร.บ้านคลองหอยโข่ง 17’พ.ย.61

🌟🌟(ประกาศ)ประกาศ(ประกาศ)🌟🌟
ชมรมจักรยาน พล.พัฒนา 4 ขอเชิญชวนกำลังพล ครอบครัวและบุคคลภายนอกสมาชิกชมรมทุกๆชมรม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพครั้งที่ 9 และร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านคลองหอยโข่ง ในวันที่ 17 พ.ย.61 โดยมีรายละเอียดดังนี้
🚩กำหนดการ
– เวลา 06.00 น. พร้อม
– เวลา 06.30 น. เริ่มออกปั่น
🚩เส้นทาง รวม 25 กม.
– จากหน้าค่าย – ผ่าน วัดปรางแก้ว-ผ่าน อ.คลองหอยโข่ง ถึง รร.บ้านคลองหอยโข่ง
🚩วัตถุประสงค์
– ให้กพ.ครอบครัวและสมาชิกออกกำลังกายร่วมกันเพื่อสุขภาพทีดีขึ้น
– ให้มีความรู้จักมักคุ้นสานสัมพันธไมตรีต่อกันระหว่างข้าราชการทหารกับประชาชนหรือองค์กรอื่นๆ
– ร่วมรับประทานอาหารเช้า มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นใกล้เคียง เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอน
💂ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.