ผบ.พล.พัฒนา​ 4​ เป็นประธานในการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานคัดแยกขยะในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561 เวลา 13.30 น.
พล.ต.จีรัชญ์​ บุญชญา​ ผบ.พล.พัฒนา​ 4​ เป็นประธานในการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานคัดแยกขยะในพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง และการชี้แจงข้อมูลของผู้ประกอบการและส่วนราชการโดยมี​ นายอำเภอคลองหอยโข่ง, ผู้กำกับการ สภ.คลองหอยโข่ง, ผู้แทนรอ​ง ​ผอ.รมน.จ.สงขลา​, ผู้แทนมทบ.42​, ศูนย์ดำรงธรรม​ จ.สงขลา​, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ และตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน​ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ค่ายรัตนพล​ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ผลจากการประชุมได้ข้อตกลงร่วมกันดังนี้
1.ศูนย์ดำรงค์ธรรมและนายอำเภอจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่และจะรายงานให้ทราบต่อไป
2.ผู้ประกอบการบ่อขยะจะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน (ภายในเดือนพฤษภาคม 2562) ในการดำเนินการ คัดแยกขยะตกค้าง จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และอาคารกั้นเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งแผนการดำเนินงานข้างต้นไปยังอำเภอคลองหอยโข่ง ภายใน 1 สัปดาห์
3.แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชน ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16​ สงขลา​ และหากประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องมลพิษสามารถเชิญสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค​ 16 ​เข้าร่วมตรวจสอบได้โดยไม่ต้องแจ้งให้โรงงานทราบล่วงหน้า
4.ตัวแทนภาคประชาชนได้ยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ และชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ในคราวประชุมครั้งต่อไป
5.มีการกำหนดเส้นทางของรถขนขยะเข้าสู่โรงงานไม่ผ่านพื้นที่ชุมชนและควบคุมยานพาหนะที่ใช้ขนส่งขยะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายไม่ทำให้ขยะตกลงบนพื้นถนนและส่งกลิ่นออกมา
6.กำหนดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป ในวันที่ 6 ก.พ. 2562

  

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.