ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4  เข้าดำเนินงานโครงปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 61 (ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิอุทกพัฒน์)

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4  ได้เข้าประชาคม กับชาวบ้าน หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 13 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในการเข้าดำเนินงานโครงปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 61 (ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิอุทกพัฒน์) งานขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.