ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ให้การสนับสนุน รร.ต่างๆเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ จ.พัทลุง

ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เตรียมสถานที่และวิทยากรให้การสนับสนุน รร.อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุงในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 538 คน ณ ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค.62

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.