ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ร่วมกับ ทบ. และมูลนิธิอุทกพัฒน์ เร่งปฏิบัติงานโครงการงานปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 61

ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 เร่งปฏิบัติงานโครงการงานปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 61 (ร่วมมือ ทบ. และมูลนิธิอุทกพัฒน์) ดังนี้
1. ขุดลอกคลองคึกฤทธิ์ ระยะทาง 5,509 เมตร
1.1 งานถากถางพื้นที่ ได้ระยะทาง 100 เมตร รวมระยะทาง 1,900 เมตร
1.2 งานขุดลอก ได้ระยะทาง 50 เมตร รวมระยะทาง 800 เมตร
2. ขุดคลองแนวกันไฟป่าพรุควนเคร็งเชื่อมทะเลน้อย ระยะทาง 10,936 เมตร

–อยู่ในระหว่างดำเนินการ

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.