คณะชุดตรวจมาตรฐาน กช. เข้าตรวจมาตรฐานงานถนนภายใน จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานถนนในโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐฯ

เมื่อ 6 ก.พ.62 พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้นำคณะชุดตรวจมาตรฐาน กช. รับตรวจมาตรฐานงาน กช. งานถนนภายใน จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานถนนในโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล และ คสช. โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ เครือเช้า หัวหน้าชุดตรวจจมาตรฐาน กช. นำตรวจ จำนวน 11 เส้นทาง ดังนี้.-

1.ถนนสายคลองโห ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
2.ถนนสายควนนางเหวน ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
3.ถนนสาย เนินปากสระ – ดอนตาสังข์ ม.4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
4.ถนนสายคลองสายกลาง ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
5. ถนนสายคันคลองขี้นาค ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
6. ถนนสายบ้านนายจำเนียร – คลองลานแซะ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

7.ถนนสายเศรษฐกิจพอเพียง ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
8.ถนนสายฟื้นฟูเศรษฐกิจ ม.3 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

9.ถนนสายสายบางปริก ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
10.ถนนสายป่าเตย ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

11.ถนนสายในอ่าว – ควนในบ้าน ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 

 

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.