โครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. งบปี 61 โดย ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 รับผิดชอบ ณ ในเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช

เมื่อ 7 ก.พ.62 1130 พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ให้การต้อนรับ พล.ต.จีรนันท์ กัณฑวงศ์ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ดำเนินการโดย กองทัพภาคที่ 4 (กองพลพัฒนาที่ 4) ณ ถนนสายบ้านนายจำเนียร – คลองลานแซะ ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จว.น.ศ. โดยมีผู้นำชุมชน , ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.