ชป.กร.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 (ขุนอาสา 439) กับกิจกรรมสร้างความรับรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา ความรู้ของแผ่นดินฯ

ชป.กร.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 (ขุนอาสา 439) กับกิจกรรมสร้างความรับรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของพระราชา ความรู้ของแผ่นดิน และนโยบายของรัฐบาล/คสช. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

เนื้อหาในการจัดกิจกรรม
1. การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ : ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. การเสริมสร้างความเข้าใจ : ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส : การเป็นจิตอาสาประชารัฐ
3. การประชาสัมพันธ์ : พกบัตรประชาชนใบเดียวติดต่อราชการ
4. การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย, วาตภัย และการปราบปรามยาเสพติด

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.