ผบ.ช.พัน.401,402 ร่วมกับ กอ.รมน.จ.พัทลุง “สร้างฝายมีชีวิต” ตามโครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้ฯ ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562

เมื่อ 9 ก.พ.62 พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธัมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 และ พ.อ.เจษฎา เฟื่องฟู ผบ.ช.พัน.402 พล.พัฒนา 4 ได้จัดกำลังพล ให้การสนับสนุน กอ.รมน.จ.พัทลุง เพื่อสร้างฝายมีชีวิตในกิจกรรมโครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวนลุงปลื้ม) ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยมี นักศึกษา ม.ทักษิณพัทลุง , ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

You might also like More from author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.